D17

Demand D17 – wysokowydajne kolumny głośnikowe